Formulari de registre

Si ets un artista/tècnic, omple el formulari següent amb les teves dades personals.
Si ets una persona jurídica i vols que sempre et facturarem directament a tu, necessitem que omplis el següent formulari amb les dades personals de la persona física que serà la interlocutora amb nosaltres i marquis la casella "Sóc una empresa". Un cop registrat, podràs entrar les dades de la persona jurídica (associació, societat, ...) dins de "La meva empresa".


Dades identificatives

Login i password
Veure password
Número de compte on s'ingressaran les nòmines

Logo

Mustramit ha treballat i continua treballant amb centenars d'artistes i tècnics arreu del país, facturant amb la màxima agilitat i diligència a les principals institucions i empreses del sector.

Contactar

Empresa: Mustramit SL
L'email és el nostre canal de comunicació prioritari, i garantim respondre qualsevol email en menys de 12 hores laborables.
- Email:
- Per temes urgents ens podeu contactar per missatge de WHATSAPP al telèfon: 623527866