Simulador

Vols saber quin preu et podem oferir sense haver de registrar-te? Fes les proves que vulguis amb el nostre simulador :


Declaració de dietes

· L'import declarat amb dietes en la comunicació a la seguretat social és de 26,60 €
· L'import de dietes està exempt de tributar en IRPF i Seguretat Social
· NO és necessari presentar cap justificant

Hi ha altres empreses/autònoms implicades en l'actuació que cobraran mitjançant factura (aquest servei té un cost extra de 7€ per factura).


IVA (21%):

Total a facturar:IRPF (15%):
Tal com regula la actual normativa laboral, no podem aplicar una retenció inferior al 15%. Tanmateix, el càlcul del 15% de IRPF s'efectua sempre sobre el salari brut segons la normativa laboral vigent (no sobre l'import base de la factura).

Seguretat Social:
Aquí s'agrupen Contingències Comunes, Seguretat Social, FP i Atur. Per a més detalls consultarwww.seg-social.esCost del servei:
Aquest import és el que hauràs d'abonar en el moment de fer la gestió (7€*dia*artista).


Aquesta és la quantitat que ingressarem al teu número de compte (o si ho prefereixes a la dels artistes amb imports iguals o diferents) un cop rebut l'ingrés de la factura per part del promotor/organitzador.


Logo

Mustramit ha treballat i continua treballant amb centenars d'artistes arreu del país, facturant amb la màxima agilitat i diligència a les principals institucions i empreses del sector.

Contactar

Empresa: Mustramit SL
L'email és el nostre canal de comunicació prioritari, i garantim respondre qualsevol email en menys de 12 hores laborables.
- Email:
- Per temes urgents ens podeu contactar per missatge de WHATSAPP al telèfon: 676636673